BeginpaginaHet Magazine

Het Magazine

Tips van dermatologen, waarschuwingen van experten, video's, ontdek alles wat je moet weten om een gezonde en sprankelende mooie huid te bekomen.

De globale aanpak van acne- Sofrologie

De globale aanpak van acne-  Sofrologie

Rode billetjes zijn te wijten aan een irritatie van de epidermis van het zitvlak. Dergelijke irritatie komt vaak voor tijdens het eerste levensjaar van je baby. Hier volgen enkele eenvoudige regeltjes om rode billetjes te voorkomen!

Naam : Pennetier

Voornaam : Céline

Beroep: Analist en Sofrologie practicus in Humanistische Hypnose

Hoe lang zit u al in dit vak? 14 jaar

Waar werkt u? Bij Meylan 38240

Specialiteiten(en) (specifieker dan beroep) :

-  Groepssessies voor patiënten en workshops ETP Onderwijs Therapeutisch Onderwijs Patiënten (eczeem, psoriasis en post-kanker) Thermaal Instituut van Uriage
-   Patiëntenzorg en opleiding van het personeel van het Grenoble Alpen Universitair Ziekenhuis, de afdelingen Hematologie en Dermatologie
-  Tijdelijke docent EU Stress aan de Grenoble-faculteit voor Geneeskunde
-  Brandwondenpreventie in bedrijven
-  Consultaties in het cabinet voor volwassenen, jongeren en kinderen

Hoe uit de vicieuze cirkel geraken:
STRESS = ACNE = STRESS
om de virtueuze cirkel (terug) te vinden:
ZICH BETER IN ZIJN HUID VOELEN = EEN MOOIE HUID HEBBEN.
met SOFROLOGIE

Wat is Sofrologie ?

Het is een praktijk die gebaseerd is op eenvoudige, snelle en gemakkelijk te reproduceren ademhalingsoefeningen, dynamische en statische ontspanning en visualisatie met als doel het (terug)vinden van evenwicht en harmonie tussen de 3 dimensies van het zijn:

-  De geest: gedachten, reflecties, overtuigingen, interne strategieën...
-  Het emotionele: interne toestanden, emoties, sensaties...
-  Het fysieke lichaam: uitwendig gedrag, ademhaling, houdingen, gebaren, woorden...

Deze 3 dimensies zijn voortdurend interactief met elkaar; ideeën, gedachten en overtuigingen (positief of negatief) en emoties (aangenaam of onaangenaam, meer of minder sterk) die men niet mondeling kan uiten, worden in het algemeen door het lichaam uitgedrukt en komen vooral op de huid tot uiting. Daarom zeggen we dat de huid de spiegel van onze emoties is, in feite is de huid de weerspiegeling van ons fysieke en mentale welzijn.
Als bewijs, het aantal uitdrukkingen in de Nederlandse taal: “Een dikke huid hebben, in een slechte huid zitten, een harde huid hebben, de huid vol schelden, uit zijn vel springen” … De huid is niet alleen het orgaan van ons 5e zintuig, het tastgevoel, maar vooral het meest gevoelige en belangrijkste orgaan van het lichaam vanwege zijn grootte. Het is een zone voor uitwisseling en communicatie tussen de wereld binnen en de wereld buiten. De huid is ook een barrière, ze heeft een beschermende functie en ook een geheugen, ze houdt onze emoties (strelingen, knuffels, tederheid, tekorten, pijn en wonden ...) in het geheugen vast. Het is dus niet alleen een cutane omhulling, het is ook een psychische omhulling zoals Didier Anzieu, de psychoanalyticus, in "le Moi-Peau" ("De Ik-Huid") schreef, die de ups en downs van ons innerlijk leven weerspiegelt.


Zoals Dr. Raymond Abrezol, een sofroloog, ook aangeeft, "is er een speciale relatie tussen de hersenen en de huid. De overgrote meerderheid van de huidziekten zijn van functionele aard, d.w.z. ze zijn direct gerelateerd aan overmatige stress en emoties. »
Hoewel stress alleen niet de oorzaak is van huid- en acneproblemen, is het vaak wel de oorzaak en/of een verzwarende factor.

Wat is stress ?

Aangezien stress een overlevingsreflex van het lichaam is ten opzichte van een bepaalde levenssituatie (die de sympathische zenuw en de afscheiding van de stresshormonen adrenaline en cortisol activeert) is het daarom onmogelijk om deze automatische alarmreactie van het lichaam te annuleren, te proberen te controleren of zelfs te beheersen. Aan de andere kant is het met de sofrologie mogelijk om bewust de ontspanningsreflex van het lichaam op gang te brengen om het evenwicht te herstellen en de frequentie, intensiteit en duur van de stressreactie van het lichaam te beperken door te leren meer afstand, emotionele afstand en loslating te nemen van de situatie die het lichaam in een alarmtoestand brengt.

Een voorbeeld van een ademhalingsoefening (dagelijks doen)

Sluit, staand, zittend of liggend, uw ogen zonder uw gezicht te vertrekken, geef de externe waarneming even op om te leren hoe u uw innerlijke blik kunt gebruiken om een beter beeld van het innerlijke te krijgen.
Word rustig bewust van alle contactpunten van uw lichaam met de ondersteuning, zodat u zich kunt concentreren op de positie waarin u zich bevindt. Nu u niet meer in beweging bent, kunt u de beweging en de locatie van uw adem voelen en de draagwijdte en het ritme ervan observeren... 

Laat uw ademhaling gebeuren zonder enige inspanning, op een natuurlijke manier, neem de tijd om te ademen naargelang uw eigen ritme, bewust naar al uw zintuigen te luisteren bij het ontwaken en te genieten van een nieuwe wind, frisse zuurstof en nieuwe lucht bij elk van uw rustige ademhalingen.

Laat zuurstof uw hele lichaam binnendringen en voel het comfort, de kalmte en de ontspanning die zich geleidelijk aan in uw lichaam settelen terwijl u ademt.

Dr. Danièle Pomey-Rey, dermatoloog en psychoanalyticus, gaat nog verder: "de getroffen persoon, is iemand die veel te zeggen heeft, maar er niet in slaagt. Hij uit zich via zijn huid." Met andere woorden, onze huid drukt in pijn uit wat we niet met woorden kunnen zeggen.
Miche Odoul voegt hieraan toe: "Huidproblemen zijn vaak een teken van onze moeilijkheden ten opzichte van de buitenwereld. Elk deel van de huid en/of elk type huidpathologie of -manifestatie zal dit globale gevoel verrijken met een bepaalde dimensie...
Gezichtskwalen vertellen ons over een identiteitsprobleem, een moeilijkheid in het accepteren van degene die we zijn of geloven dat we zijn... Acne wordt dan de ondertekening van de twijfel over zichzelf. Verlegenheid, angst voor anderen, voor hun blik, voor hun oordeel wordt uitgedrukt door gezichtsacne. »

Daarom is het essentieel, nog meer in de volwassenheid dan in de adolescentie, om de relatie tussen lichaam en geest te integreren in de behandeling van acne en de impact ervan op de levenskwaliteit, het zelfbeeld, het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen.

In deze optiek zal de toepassing van de sofrologie ons leren

Om op korte termijn:

-  In te ademen om het hele lichaam te kalmeren door de activatie van de parasympatische zenuw die verbonden is met endorfine (genotshormonen).
-  Te ontspannen om de spanning los te laten, om fysiek en mentaal te ontspannen.
-  De tijd van het inslapen te verkorten en de kwaliteit van de slaap te versterken om een herstellende slaap te verkrijgen (cel vernieuwing, regeneratie, genezing, ...).   
      
En met oefeningen:

- Afstand te nemen van de blik van de anderen, om zich opnieuw te focussen, om zich opnieuw te verbinden met het innerlijke zelf, om zichzelf te accepteren...
- Los te laten om beter met stress om te gaan
- Emoties uit te drukken, beter te communiceren met zichzelf en met anderen
- Een positievere mentale houding te ontwikkelen en het zelfbeeld, de eigenwaarde te verbeteren en het zelfvertrouwen en de assertiviteit te ontwikkelen
- Evenwicht en harmonie te vinden en te behouden

Bronnen :

La peau et ses états d’âme : Comprendre les maladies de peau pour mieux les soigner Broché – 15 septembre 1999 de Danièle Pomey-Rey

Le Moi-peau (Français) Broché – 29 septembre 1995 de Didier Anzieu 
Tout savoir sur la sophrologie Dr. Raymond Abrezol (Auteur) Paru en mai 1999 Broché
Dis-moi où tu as mal Michel Odoul Albin Michel 2003